Werkingsverslag 2015

Het werkingsverslag 2015 blikt terug op de belangrijkste thema's van 2015 en belicht de plannen voor 2016. In 2015 lag de focus van de adviescommissie op een duidelijke(re) juridische status voor VGT, eigen media in VGT, kwaliteitsvolle tolken (o.a. beroepskwalificatiedossier tolken VGTafstandstolken, dove tolken…), kansen voor anderstalige doven, onderwijs in VGT en wetenschappelijk onderzoek. In mei 2015 lanceerde de adviescommissie VGT haar nieuwe website, tweetalig in Nederlands en VGT. Sinds eind 2015 kunt u de werkzaamheden van de adviescommissie ook volgen op Twitter: @adviesvgt. Aan de hand van de nieuwe website en twitteraccount wil de adviescommissie haar werking ruimer bekend maken bij politici, de Vlaamse Gebarentaalgemeenschap en het brede publiek.

In 2015 werden ook volop toekomstplannen gesmeed. Op 26 april 2016 vierde de Vlaamse Gebarentaalgemeenschap de tienjarige erkenning van Vlaamse Gebarentaal. De adviescommissie VGT wilde deze gebeurtenis niet ongemerkt voorbij laten gaan en plaatste de projectoproep 2015 in het teken van de viering.Fevlado-Diversus ontving een projectsubsidie voor de organisatie van een feestelijk programma in de week van 26 april 2016.

Hoewel VGT al honderden jaren bestaat in Vlaanderen, betekende de culturele erkenning in de voorbije tien jaren heel wat voor de status van de taal en haar gebruikers. Binnen verschillende beleidsdomeinen botst de Vlaamse Gebarentaalgemeenschap echter nog altijd op de grenzen van de mogelijkheden die het decreet VGT biedt. Op vraag van de adviescommissie VGT gaf Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz daarom de opdracht om de juridische status van de erkenning van Vlaamse Gebarentaal via het huidige decreet en de mogelijkheden voor de versterking van de status van VGT te onderzoeken. In de loop van 2015 bracht onderzoekster Delphine le Maire, onder begeleiding van professor Stefan Sottiaux, de juridische status en de toekomstmogelijkheden van de erkenning van Vlaamse Gebarentaal in kaart. De resultaten van het onderzoek worden in de loop van 2016 ontsloten en vormen een cruciale basis voor de toekomstige werkzaamheden van de adviescommissie VGT.

2016 is het laatste werkingsjaar van de adviescommissie in haar huidige samenstelling. In de zomer 2016 wordt een nieuwe oproep tot kandidaten gelanceerd. Ondertussen werkt de adviescommissie verder aan de verankering en volwaardige erkenning van Vlaamse Gebarentaal in Vlaanderen. Volgende thema’s krijgen in 2016 de prioritaire aandacht van de adviescommissie: opvoeding en onderwijs in VGT, media in VGT, wetenschappelijk onderzoek naar VGT, opleiding en erkenning van dove tolken en ondersteuning van anderstalige doven.