Werkingsverslag 2016

2016 was het laatste werkingsjaar van de adviescommissie in haar huidige samenstelling. 

Niettemin was het een belangrijk en symbolisch jaar voor de adviescommissie. Symbolisch omdat 2016 de tienjarige erkenning markeerde van de Vlaamse Gebarentaal. De commissie was in het kader hiervan betrokken bij de organisatie van een persconferentie in het Vlaams Parlement. Die bood de gelegenheid om terug te blikken maar ook vooruit te kijken, en te benadrukken dat na 10 jaar de erkenning van VGT nog grotendeels symbolisch blijft.

Het was ook een belangrijk jaar omdat, gekoppeld aan de voorgaande vaststelling in verband met de louter symbolische erkenning van de Vlaamse Gebarentaal, de commissie adviseerde een onderzoek uit te voeren over de huidige juridische status van en toekomstmogelijkheden voor de Vlaamse Gebarentaal in Vlaanderen, ook en vooral binnen onderwijssettings. De resultaten van dit onderzoek bieden de adviescommissie maar ook de verantwoordelijke overheden handvaten voor de uitbreiding van de erkenning van Vlaamse Gebarentaal. De komende vier jaar zal de adviescommissie zich dan ook richten op het gebruiken en toepassen van deze resultaten, met als uiteindelijk doel een bredere en meer betekenisvolle wettelijke en maatschappelijke erkenning.

Over deze en nog andere werkzaamheden van de adviescommissie kan u in het werkingsverslag  2016 lezen. Ze zijn allemaal op één of andere manier gelinkt aan het gebruik van Vlaamse Gebarentaal als taal in Vlaanderen.