Werkingsverslag 2017

Begin 2017 ging de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal van start in een nieuwe samenstelling. De nieuwe leden maakten zich de werking en inhoud van de commissie doorheen het jaar eigen. Het thema gezinsondersteuning stond in 2017 centraal. De adviescommissie bracht een belangrijk advies uit waarin de structurele verankering van gezinsondersteuning voor ouders van dove kinderen wordt gevraagd.

De adviescommissie kreeg in 2017 geen vragen van het Vlaams Parlement of de Vlaamse Regering. De adviescommissie heeft de indruk dat beleidsmakers zich nog te weinig bewust zijn van de opdracht van de adviescommissie VGT en het belang van Vlaamse Gebarentaal in alle facetten van het dagelijks leven (cultuur, onderwijs, welzijn, enz.). De naamsbekendheid van de adviescommissie vergroten, is een blijvende uitdaging voor de komende jaren.