Werkingsverslag 2018

Werkingsverslag 2018

Elk jaar berichten we over het voorbije werkjaar. 2018 betekent ook de tiende verjaardag van de adviescommissie VGT. Veel tijd voor een vreugdedans was er echter niet. We hebben immers nog een hoop werk voor de boeg.
 
Maar eerst blikken we even terug. 
 
Ook in 2018 bleef de adviescommissie zich inzetten voor nieuwsuitzendingen die door dove Vlaamse Gebarentaligen gepresenteerd en geproduceerd worden. Een onafhankelijk academisch onderzoek moet duidelijk maken hoe efficiënt de informatieoverdracht verloopt. Samen met het departement Cultuur, Jeugd en Media gingen we op zoek naar de nodige middelen. Daarnaast verleende de commissie ook inhoudelijke ondersteuning bij de opzet van het onderzoek. En dat heeft geloond! Het evaluatieonderzoek - dat door Universiteit Antwerpen zal uitgevoerd worden - gaat in juni 2019 van start.
 
Ook tweetalig onderwijs blijft een actueel thema. De hoorzitting over tweetalig onderwijs begin 2018 gaf belanghebbenden de kans om hun visie en bezorgdheden uit te wisselen. We zijn heel verheugd dat de minister van Onderwijs eind 2018 haar fiat gaf voor de implementatie van dit innoverende tweetalige onderwijsmodel. De adviescommissie zal ook in 2019 haar medewerking verlenen bij de verdere voorbereiding.  

Daarnaast kunnen we enkele projectresultaten voorstellen, waar we enorm fier op zijn. 
 
Van het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering hebben we geen vragen of voorstellen over Vlaamse Gebarentaal ontvangen. Binnen de adviescommissie leeft de perceptie dat beleidsmakers zich nog te weinig bewust zijn van de opdracht van de adviescommissie VGT en het belang van Vlaamse Gebarentaal in het dagelijkse leven. Het decreet Vlaamse Gebarentaal is ingebed in het Departement Cultuur, maar houdt een veel ruimer en beleidsoverschrijdend engagement in. Desondanks is het decreet VGT nog onvoldoende gekend.
 In 2019 zal de adviescommissie het decreet evalueren. We vinden het immers belangrijk dat dit een efficiënt instrument is waarmee alle beleidsdomeinen aan de slag kunnen gaan.
 
Veel kijk- en leesplezier.
 
Wilt u graag persoonlijk op de hoogte gehouden worden van onze werkzaamheden? Dan kan u simpelweg uw e-mailadres bezorgen aan ons secretariaat.