Werkingsverslag 2018

Voorwoord
Advies over Content4all
Rondetafelgesprek maart 2018
Hoorzitting over tweetalig onderwijs VGT - Nederlands
Projectoproep 2018
Evaluatie-onderzoek naar het gebarentaalaanbod op VRT
Het decreet VGT
Addendum memorandum - prioritaire thema's en aanbevelingen