Wie gebruikt Vlaamse Gebarentaal?

De Vlaamse Dovengemeenschap, in de betekenis van “de gemeenschap van dove mensen die Vlaamse Gebarentaal verkiezen als eerste taal”, bestaat uit zo'n 6.000 personen. Maar de Vlaamse Gebarentaalgemeenschap is groter. Er zijn immers nog zo’n 7.000 horenden die (goed) Vlaamse Gebarentaal kennen en de taal geregeld gebruiken. Dit zijn bijvoorbeeld kinderen van dove ouders (zogenaamde CODA's), partners, familieleden, vrienden of collega's van Vlaamse gebarentaligen. Het aantal horende mensen dat ooit VGT heeft geleerd (maar de taal niet geregeld gebruikt), ligt nog veel hoger. Ook tegenwoordig zien we dat vele horenden interesse vertonen om de taal te leren.

Zo goed als alle dove gebarentaligen zijn tweetalig en gebruiken naast een gebarentaal ook de nationale of regionale gesproken taal, al dan niet in haar schriftelijke vorm. Er zijn ook heel wat Vlaamse doven die nog een tweede of derde gebarentaal en/of geschreven taal kennen, bijvoorbeeld omdat ze in het buitenland hebben gestudeerd, een partner of vrienden hebben die een andere gebarentaal gebruiken, of een uitgebreid internationaal netwerk hebben. Het beeld van de monolinguale dove persoon die enkel gebarentaal zou kennen of gebruiken, klopt dus niet.

 

6000 doven gebruiken VGT als eerste taal. 7000 horende familieleden en vrienden gebruiken dagelijks VGT. 90 procent van de dove kinderen wordt geboren in horende families.